MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Tegnediktat

Kort beskrivelse af tegnediktatsmetoden:

På Ådalskolen arbejdes der med tegnediktat 2 x 40 minutter ugentligt.

Tegnediktat er en motiverende kreativ neuro-pædagogisk metode, som overordnet træner opmærksomhed, hukommelse og skrift (finmotorik).

Det kreative visuelle produkt er et maleri, der konstrueres, mens eleverne ubevidst arbejder med grundlæggende læring for skrift- og sprogudvikling.

Metodens trinvise opbygning bevirker, at eleverne arbejder i ligeværdige sociale læringsfællesskaber og samtidig udfordres på eget niveau og i takt med egen udvikling.

I tegnediktat opbygges der kompetencer og selvstændige handlestrategier, som kan overføres til alle læringsrum.

Tegnediktat