MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Fakta

Grundoplysninger

I følge Lov 564 gives STU tilbud til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Læs evt. mere i nedenstående dokument.

STU Åmarken er et særligt tilrettelagt uddannelsestilbud til unge mellem 16 og 25 år i henhold til lov 564 om Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Ungdomsuddannelsen har til huse på Åmarken, Eriksvej 2 i Ringsteds sydlige del. Tilbuddet består af 2 linjer, som deler matrikel.

Medarbejderne på Åmarken er et tværfagligt sammensat team bestående af flere forskellige faggrupper. Vi har lærere, pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere og gør også brug af fagligt personale fra Ådalskolen, som f.eks. fysioterapeut, læsevejleder og talelærer.

På Åmarken findes der, i personalegruppen, kompetencer indenfor et bredspektret kommunikationsområde, fag-faglig undervisning og specialpædagogisk viden og erfaring. Vi har også mulighed for at benytte relevante eksterne undervisere.

I skoleåret 2020/2021 er der indskrevet 7 unge i uddannelsesforløbet på NUZO linjen og 2 elever på Neuroaffektiv linje.

Formål

Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Åmarkens STU-forløb løber som udgangspunkt over en 3-årig periode og tilpasses den enkelte.

Et STU tilbud på Åmarken tager udgangspunkt i dine forudsætninger og ønsker. Formålet er at give den unge personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

Vi tilbyder

På Åmarken er den bærende idé, at alle mennesker uanset handicap har noget de er gode til . Det  er altid er muligt at skabe indholdsrige muligheder sammen med den unge, der fremmer dennes kompetencer.

Vi tilbyder derfor bl.a.:

  • Støtte til at klare sig selv bedst muligt
  • Støtte til at etablere kontakt til andre
  • Undervisning i almene dagligdags aktiviteter
  • Spændende studieture og ture ud af huset
  • Et synligt STU tilbud i nærområdet
  • Undervisning i forskellige fag, kreative forløb, tegnediktat, motorisk træning samt musik
Dokumenter

Lov om STU.pdf

Shape Created with Sketch.