Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Fakta

Grundoplysninger

I følge Lov 564 gives STU tilbud til unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Læs evt. mere i nedenstående dokument.

STU Ringsted er et særligt tilrettelagt uddannelsestilbud til unge mellem 16 og 25 år i henhold til lov 564 om Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Ungdomsuddannelsen rummer to afdelinger: afdeling Fredensvej og afdeling Stakhavegård, som er fordelt på to matrikler og har til huse på henholdsvis Frejasvej 3 samt på Fredensvej 9 i Ringsted. Begge afdelinger har specialiserede linjer og spor.

Medarbejderne på STU Ringsted har alsidige og tværfaglige baggrunde, uddannelser og erfaring og vores teams består derfor af flere forskellige faggrupper. Vi har lærere, pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere og gør også brug af fagligt personale fra Ådalskolen, som f.eks. fysio-og ergoterapeuter, matematik-og læsevejleder samt psykolog.

STU tilbuddet er på 840 timer om året hos os svarende til 25 timer om ugen. Heraf afsættes der tid til studietur, dimission, Sjællandsfestival og lign. aktiviteter.

STU-uddannelsen er ikke formelt kompetencegivende til videre uddannelse eller erhverv, men har til formål at bidrage til at unge får så selvstændig og aktiv en deltagelse i voksenlivet som muligt og at give den unge de bedste forudsætninger for videre uddannelse og beskæftigelse. 

Formål

Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. STU Ringsted uddannelsesforløb løber som udgangspunkt over en 3-årig periode og tilpasses den enkelte elev.

Et STU tilbud på STU Ringsted tager udgangspunkt i elevens forudsætninger og ønsker. Formålet er at give den unge personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

 Vi tilbyder

På STU Ringsted er den bærende grundtanke, at alle mennesker uanset  udfordringer og eventuelle handicap har noget de er gode til.  Det er altid muligt at skabe indholdsrige muligheder sammen  med den unge, der fremmer dennes kompetencer.

 Vi tilbyder derfor bl.a.:

  •  Støtte til at klare sig selv bedst muligt
  •  Støtte til at etablere kontakt til andre
  •  Undervisning i almene dagligdags aktiviteter
  •  Spændende studieture og ture ud af huset
  •  Mulighed for relevante praktikker og virksomhedsbesøg
  •  Undervisning i forskellige fag og emner, kreative forløb, tegnediktat og fysisk og motorisk træning
Dokumenter

Lov om STU.pdf

Shape Created with Sketch.