Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Det udvidede fritidstilbud

Det udvidede fritidstilbud

Er et tilbud for elever fra 10-17 år der går på Ådalskolen og som er tilknyttet SFO´en. Det udvidede fritidstilbud er én gang om ugen (tirsdage) fra kl. 16.30-20.30.

Målsætning for det udvidede fritidstilbud

Er at styrke og udvikle de unges sociale kompetencer i et alderssvarende, udviklende fritidstilbud. Et tilbud, hvor de unge møder ligestillede og derved får rig mulighed for at udvikle og knytte nye venskaber. Det er vigtigt at de unge har medbestemmelse på fritidstilbuddets aktiviteter, men samtidig bliver præsenteret for udfordrende aktiviteter (uden for skolen i det omgivende miljø.) Den første gang efter sommer/juleferien afholdes ungdomsmøder, hvor de unge kommer med forslag til hvad de ønsker klubaftnerne skal indeholde. Tilbuddet tilbyder et bredt udvalg af forskelligartede aktiviteter, fisketure, boldspil, tager i skoven, går i biografen, på café, afholder diskotek og meget mere. Vi benytter de daglige rammer på Ådalskolen, samt nærområdet, ligesom vi gerne kører udenbys til aktiviteter. 

Vi vægter højt, at de unge bidrager til fællesskabet med respekt for hinandens forskelligheder, og deltager i tilbuddets praktiske opgaver, f.eks. borddækning, opvask, oprydning m.m.

Tre gange årligt mødes vi med klubberne i Korsør (Storebæltsskolen) og Holbæk (Ladegårdsskolen).  De to gange er fester, der holdes på skift i de tre klubber og er som regel på en  fredagen.