Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Læringsmiljø og undervisning

Al undervisning, pædagogik samt relationsdannelse er funderet i en positiv, kærlig, omsorgsfuld og anerkendende tilgang med fokus på elevens ressourcer og styrker og der praktiseres positiv ledelse. Det tilstræbes, at der igennem dagen bliver så få personaleskift som muligt for bedst muligt at kunne skabe rammer, som indgyder tryghed, stabilitet samt genkendelighed. Al undervisning, pædagogik samt relationsdannelse er endvidere funderet i en neuropædagogisk forståelsesramme, hvor vi anskuer elevens udfordringer og kompetencer set i forhold til eventuelle neurologiske dysfunktioner, kognitive udvikling og funktionsniveau. Der udarbejdes i den forbindelse årligt en DPU (Dansk Pædagogisk Udviklingsprofil) på hver enkelt for at optimere og målrette den pædagogiske og undervisningsmæssige indsats for den enkelt.

Læringsmiljøet er præget af ro, struktur, visualisering, genkendelighed og forudsigelighed og på at skabe et læringsrum med så få ydre forstyrrelser og påvirkninger som muligt. Personalet søger, i alle situationer og henseender, at ramme eleven på dets individuelle udviklingstrin, både fagligt, motorisk/kropsligt og socialt, således at den enkelte elev langsomt, men sikkert kan rykke sig ind i nærmeste udviklingszone.

Vi har særligt fokus på elevernes:

 • Udviklings- og fremtidspotentialerPå cykel

 • Mestringsstrategier

 • Kommunikative kompetencer og potentialer

 • Krop, bevægelse og identitet

 • Sociale færdighedstræning

 • Udvikling af ADL (almindelig daglig levevis)

Vi tilbyder bl.a. aktiviteter og undervisning såsom:

 • Kunstterapi/billedkunst

 • Ridning

 • Musik

 • ADL træning

 • Ugentlig ekskursion ud af huset