Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Rettighedsskole

Hvad er en rettighedsskole

Ådalskolen samarbejder med UNICEF Danmark og i skoleåret 2017/18 begyndte vi målrettet at arbejde os fremad mod at blive en UNICEF rettighedsskole.

Vi er glade og stolte over, at vi d. 5/10 2018 blev certificeret af UNICEF og at vi kan kalde os for en UNICEF Rettighedsskole.

En UNICEF Rettighedsskole forener elever, forældre, lærere og andet personale i et fællesskab, der er baseret på alle de gode værdier, der står i FNs Børnekonvention. Skolen er baseret på rummelighed, respekt, tryghed, engagement og ansvarsfølelse på en meget konkret måde, så værdierne bliver mere end bare ord. Alle undersøgelser peger på, at børn, som kender deres rettigheder og forstår dem i praksis, trives og behandler hinanden med respekt og værdighed.

Børnerettigheder

Børnekonventionen hedder helt rigtigt ”FNs Konvention om barnets rettigheder” og den er et sæt regler for, hvordan man skal behandle børn. Der er 42 artikler som skal sikre, at alle børn har det godt. Børnekonventionen siger, at alle børn har ret til mad, sundhed og et sted at bo. Børn har også ret til at blive beskyttet mod misbrug og forskelsbehandling, og de har ret til at udvikle sig gennem skole og medbestemmelse. 192 lande i verden har underskrevet Børnekonventionen.

Samarbejde med UNICEF

Ådalskolens samarbejde med UNICEF spiller på flere strenge. Dels tror vi på ligesom UNICEF, at børn der kender deres rettigheder, står stærkere. Derfor forsøger vi, så godt vi kan at inddrage børnerettigheder i skolens hverdag og ud i alle skolens afkroge. UNICEF tilbyder undervisningsforløb og andre aktiviteter som vi inspireres af og bruger når vi planlægger undervisningsforløb om børns vilkår og rettigheder. Ved at indgå aftalen med UNICEF ønsker vi at være en skole som bruger FNs Børnekonvention i skolens normer og værdier.

Klassecharter

Alle klasser udarbejder hver år et klassecharter, som erstatning for de tidligere klasseregler og udgør derfor klassens egne mål for trivsel. Charteret er obligatorisk for Rettighedsskoler, da det er her vi i dagligdagen tydeligst og enklest kan koble rettighederne til elevernes skoleliv. I forbindelse med samtaler omkring konflikter i frikvarteret, samtaler i klassen om trivsel eller emner eleverne selv gerne vil tage op, er chartret meget brugbart som redskab. Charteret er formuleret af børn og lavet af børn. Der er mange muligheder for, at man kan lave et flot og kreativt produkt til klasseværelset.

Handlingsplan 2018/19

Som Rettighedsskole har Ådalskolen forpligtet sig at arbejde med fire byggesten; alle skal kende børns rettigheder - både forældre, medarbejdere, elever og ledelse, Børnekonventionen skal inddrages i den daglige undervisning og hverdag og danne grundlag for skolens værdier, eleverne skal være medbestemmende omkring deres trivsel og fysiske rammer og skolen skal, udover et elevråd, have et demokratisk valgt rettighedsråd, som får magtbeføjelser af ledelsen og for eksempel laver en handlingsplan for skolens arbejde med rettigheder hvert år.

For at blive Rettighedsskole skal man arbejde sig igennem seks trin i løbet af det første år. Efterfølgende bruges de samme trin som en cyklus for årets arbejde med Rettighedsskole.

Dokumenter

UNICEF De seks trin

Shape Created with Sketch.