MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

NUZO Læringsmiljø og undervisning

Et STU forløb på NUZO linjen tager udgangspunkt i den unges forudsætninger og ønsker, og der tages hensyn til behov for pleje og omsorg. Vi arbejder hele tiden efter princippet om nærmeste udviklingszone. (Læs mere under pædagogik, metoder og værdigrundlag)  Vi fokuserer på den unges interesser og ressourcer og opmuntrer til at tage ansvar og initiativ. På denne måde styrkes den unges selvtillid, selvstændighed og læring. Det giver også en oplevelse af  at være god til noget og der er brug for én.

Alle sanser vil blive udfordret f.eks. i køkkenundervisningen, motion/fysisk træning (herunder idræt og svømning) eller på ture i naturen eller til byen.

Skemaet tager afsæt i den unges uddannelses- og undervisningsplan som evalueres minimum en gang årligt. Uddannelsesplanen beskriver hvilke mål, der er aftalt og hvad den unge særligt gerne vil have mulighed for at lære.

Der veksles mellem teoretisk og praktisk undervisning individuelt og sammen med de andre unge på linjen. Gennem året tilbydes forskellig undervisning og emner som fysisk træning, dansk, matematik, engelsk, kropsbevidsthed, hygiejne, kost, kreative fag, musik, social træning og vejledning omkring ADL (Almindelig Dagligdags Levevis).

Undervejs i forløbet kan der arrangeres praktikophold som matcher den unges interesser.

Udover at være praktisk tilrettelagt i undervisningen også orienteret mod oplevelser, vedligeholdelse og evt. udvikling af boglige/fagfaglige kompetencer.