Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Indskoling

Indskoling

Der er to 0. klasser med henholdsvis 6 og 7 elever i hver klasse. Klasserne samarbejder om mange aktiviteter og eleverne kender hinanden og leger sammen i frikvartererne og i SFO.

Eleverne går i indskolingsklassen 1-3 år. Derefter dannes 1., 2. eller 3. klasse, og nogle elever kommer i vores særligt tilrettelagte kommunikations klasser. I den tid eleverne går i indskolingen får de erfaringer med det at gå i skole, den gode leg, om at hjælpe og støtte hinanden og så snuser vi lidt til både bogstaver, tal, farver og former. Vi føler, sanser, smager, skriver, hører, siger og meget andet.
Vi arbejder løbende med talelæreren og fysioterapeuten på skolen for at vurdere hvilke indsatser der er behov for i løbet af skolegangen. I samarbejde med forældrene laver vi en udviklingsplan samt mål så alle ved hvad der er vigtigt at arbejde med det næste halve til hele år.

Fællesskab - Læring - Anerkendelse og Glæde er værdier som vi vægter højt (jævnfør skolens FLAG, se dokument nedenfor) Alle er gode til noget og hjælpsomhed og kammeratskab har høj prioritet. At blive set, hørt og anerkendt er meget vigtigt for at eleverne trives i klassen.

Vores kerneopgave er at gøre eleverne så livsduelige som muligt og støtte dem i at være i trivsel. Begge dele noget som vi arbejder meget med i indskolingen. Her er fokus på at blive mere selvhjulpen i de daglige gøremål og gentagelser flere gange om dagen er vigtig. Den gode undervisning og læring fordres af god trivsel.

Alle elever skal lære det de kan ud fra deres forskellige forudsætninger. Det bedtyder at mål er noget der laves ud fra den enkelte elevs kompetencer og potentialer. Vi arbejder med målene i skole og SFO og i samarbejde med forældrene. Nogle gange kan børnene selv have et ønske om en ting de gerne vil lære, det giver børnene ejerskab og motivation til læring og udvikling.  

Vi har en tydelig og genkendelig struktur på dagen - alle ved hvad de skal og hvornår. Hverdag til morgensamling gennemgår vi dagens skema, både fælles skema og individuelt skema. I løbet af dagen vender vi tilbage til skemaet hvis det er nødvendigt for at blive mindet om dagens aktiviteter.

Bevægelse er en naturlig del af undervisningen - ikke noget der kun foregår til idræt. Vi cykler på legepladsen, hopper i trampoliner i klassen, laver børne yoga og mange andre ting.

Da Ådalskolen har flere busser, betyder det at vi i løbet af året har mulighed for at tage på ture ud i det blå, eller mere specifikke steder som f.eks. Knytter sig op af det emne vi er i gang med at arbejde med.

                                     

Dokumenter

FLAG Ådalskolens værdier_1.pdf

Shape Created with Sketch.