MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Indskoling

Indskoling

Der er to indskolingsklasser med 6-8 elever i hver klasse. Klasserne samarbejder om mange aktiviteter og eleverne kender hinanden og leger sammen i frikvarterene.

Eleverne går i indskolingsklassen 2-3 år. Derefter dannes 2. eller 3. klasse. Mens eleverne går i indskolingen får de erfaringer med det at gå i skole, om at hjælpe og støtte hinanden. Vi tester eleverne på forskellig vi for hurtigt at finde ud af hvordan den enkelte lærer bedst. I samarbejde med forældrene laver vi en udviklingsplan så alle ved hvad der er vigtigt at lære det næste halve år.

Fællesskab - Læring - Anerkendelse og Glæde er værdier som vi vægter højt (jævnfør skolens FLAG, se dokument nedenfor)  Alle er gode til noget og hjælpsomhed og kammeratskab har høj prioritet. At blive set, hørt og anerkendt er meget vigtigt for at eleverne trives i klassen.

Alle elever skal lære det de kan udfra deres forskellige forudsætninger. Det bedtyder bl.a. at der er klare mål for hver enkelt. Alle kender deres mål oger  aktive i opnåelse af mål og nye færdigheder.

Vi har en tydelig og genkendelig struktur på dagen - allle ved HVAD de skal og hvornår.

Bevægelse er en naturlig del af undervisningen - ikke noget der kun foregår til idræt og svømning

Skolen har 5 busser, så vi har mulighed for at lave "skov skole" og tage på spændende ekskursioner

Vi laver "skrivedans" i indskolingen. Her bliver alle bekendt med rette, runde, og buede bevægelser. Det bliver ført videre når vi starter med tegnediktat. Begge aktiviteter understøtter tal og bogstavindlæring.                                                                                                                                                                                            

    Dokumenter

    FLAG Ådalskolens værdier.pdf

    Shape Created with Sketch.