MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Fokusklasserne

Fokus klasserne

 

K klasser - Kommunikationsklasser

Ådalskolens K klasser er for elever med massive sprog- og kommunikationsvanskeligheder. De har brug for alternativ og støttet kommunikation (ASK). Eleverne arbejder motorisk, sansemæssigt og kommunikativt bl.a. med konkreter, billeder, talemaskiner, iPads og computere med touch-skærm / øjenstyret computer. Vi tager udgangspunkt i og støtter den enkelte elevs initiativer, når vi kommunikerer om oplevelser i hverdagen. Vi sørger for fællesoplevelser, så vi har noget at kommunikere om, og vi undersøger emner med alle sanser.

Det vægtes at alle bliver mødt, set, hørt og forstået. Vi giver mulighed for at få relationer til andre elever i og uden for klassen så der er nogen ”at tale med”. Vi samarbejder med forældrene gennem en daglig kommunikation, hvor vi i videst muligt omfang benytter forældre-intra. Derudover får eleverne jævnligt billedsider med hjem som støtte for samtale om oplevelser.

 

Autismeklasserne

Junior A
Et neuropædagogisk tilbud for børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Junior A er et specialpædagogisk helhedstilbud, hvor undervisningsmiljø og SFO hænger tæt sammen. Klassen består af få elever, som alle har grundlæggende udviklingsforstyrrelser og kognitivt befinder sig på et meget lavt udviklingstrin. Eleverne er alle på hver deres måde udfordret socialt, motorisk, personligt og emotionelt. Hvert enkelt barn har brug for tæt, individuel støtte og vejledning igennem hele dets dagligdag for at kunne fungere, både socialt og funktionsmæssigt. Læs mere om Junior A i vedhæftede fil.

Dokumenter

Junior A.pdf

Shape Created with Sketch.