MENU
Aula_close Layer 1

Skolebestyrelsesvalg

Valg til skolebestyrelsen 2020

Der skal på Ådalskolen i 2020 vælges 2 nye forældrerepræsentanter samt 1 suppleant til skolebestyrelsen

Hvis du ønsker at stille om til skolebestyrelsen ved Ådalskolen er fristen for opstilling mandag d. 25. maj 2020.

Hvem kan deltage i skolebestyrelsesvalget?
Forældre, der har:

  • forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen, har stemmeret og kan vælges til skolebestyrelsen.
  • Plejeforældre, stedforældre og ikke samboende biologiske forældre kan være valg- og stemmeberettigede, jf. bekendtgørelse nr. 1074 af 14/9/2017 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen.

 

Skole og forældre
Skole og Forældre er en landsorganisation for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen.
På deres hjemmeside er der mulighed for at læse meget mere om skolebestyrelser samt valg hertil.
Link til Skole og forældre