MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

NUZO Hverdagen

Morgensamling: Vi starter hver dag med en morgensamling og ser Ultra Nyt fra Danmarks Radio. Der bliver talt om dagen i dag, både i fællesskab og individuelt.

Krea: Hver fredag har vi kreativ undervisning. Vi arbejder med forskellige materialer og måder at udtrykke sig kreativt på, som f.eks. tegnediktat.  I tegnediktat arbejder vi målrettet med opmærksomhed, koncentration, medbestemmelse, selvstændighed, tur-tagning m.m. Hver elev kan have forskellige læringsmål knyttet hertil efter kompetencer og kognitivt niveau. Her er zonen for nærmeste udvikling i højsædet. Derudover har vi også kreative forløb som f.eks. kan være relateret til højtider eller efter elevernes egne input, interesser og ønsker.

IT: 1 gang om ugen tilbydes IT undervisning, hvor forskellige emner tages op og arbejdes med. Det kan være alt fra aktiviteter og læring med robotter og i-Pad/apps undervisning, til viden og læring om beskyttelse af personlige data m.m.

Fagfaglig undervisning: Vi tilbyder dansk-, matematik- og engelsk undervisning ud fra den enkelte elevs behov og kompetencer og igen, altid med nærmeste udviklingszone for øje. I danskundervisningen er primært fokus på læsning, skrivning og små faglige forløb, ud fra særskilte emner og interesser hos eleverne. For enkelte relevante elever, tilbydes der undervisning med læsevejleder fra Ådalskolen  ca. 30 min om ugen. I matematik arbejdes der i arbejdsbøger ud fra den enkelte elevs faglige og kognitive niveau, ligesom vi også gerne anvender IT i undervisningen. Engelskundervisningen er primært fokuseret omkring små opgaveark, samtale og begrebslæring. Niveauet, gældende for alle fag, er altid tilpasset den enkelte elev.

Indkøb: Vi tager ofte på indkøb i den nærliggende Fakta. Vi tager bybussen til byen og foretager forskelligartede indkøb. OBS: grundet Covid-19 er denne aktivitet på stand by!

Madlavning: Hver 14. dag tilbereder vi frokost. Forud for madlavningen er vi i Fakta og handle. Hver elev har deres egen indkøbsliste til formålet. Eleverne øver sig på at snitte, skrælle og tilberede forskellige slags mad. Ligeledes kan der eksempelvis trænes i borddækning, servering, anretning og oprydning. OBS: grundet Covid-19 er denne aktivitet på stand by! 

Fysisk træning: LOOP: Vi har en aftale med træningscentret LOOP i Ringsted, som er i gå afstand fra Åmarken. Træningen i LOOP foregår som cirkeltræning for enkelte elever, hvor det giver mening. Man starter et vilkårligt og ledigt sted i cirklen og guides automatisk rundt ved hjælp af et DING, der er indlagt i musikken.  OBS: grundet Covid-19 er denne aktivitet på stand by!

Svømning: Der tilbydes svømning for alle elever 1 gang om ugen. Vi har mulighed for både at bruge varmtvandsbassin og Ringsted Svømmehal. I varmtvandsbassinet er der mulighed for at få undervisningsrelateret fysioterapi, da en af Ådalskolens fysioterapeuter deltager i denne aktivitet.

Idræt på hold: En gang om ugen er der mulighed for at deltage på idræts hold i gymnastiksalen på Ådalskolen. Undervisningen er varetaget af en af Ådalskolens fysioterapeuter, i samråd med det øvrige personale.

Musik: Der tilbydes en gang om ugen en fælles musiktime, som foregår i musiklokalet på Ådalskolen. Her arbejdes der ud fra en ramme og en plan, der er synlig på en tavle. Programmet er fokuseret omkring læren om rytmer, følge en takt, at kende til og prøve forskellige instrumenter samt frit valg i at udvælge sange efter egen smag og introducere for andre. Derudover er der et socialt element der styrkes, da undervisningen foregår som en gruppe aktivitet.