Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

NUZO Hverdagen

Morgensamling: Vi starter hver dag med en morgensamling og ser Ultra Nyt fra DR TV. Dagens skema gennemgås, både i fællesskab og individuelt.

Krea: Vi arbejder med forskellige materialer og måder at udtrykke sig kreativt på, som f.eks. tegnediktat.  I tegnediktat arbejder vi målrettet med opmærksomhed, koncentration, medbestemmelse, selvstændighed, tur-tagning m.m. De unge kan have forskellige læringsmål knyttet hertil efter kompetencer og kognitivt niveau. Her er zonen for nærmeste udvikling i højsædet. Derudover har vi også kreative forløb som f.eks. kan være relateret til højtider eller efter de unges egne input, interesser og ønsker.

IT: 1 gang om ugen tilbydes IT undervisning, hvor forskellige emner tages op og arbejdes med. Det kan være alt fra aktiviteter og læring med robotter og i-Pad/apps undervisning, til viden og læring om beskyttelse af personlige data m.m.

Fagfaglig undervisning: Vi tilbyder dansk-, matematik- og engelsk undervisning ud fra den unges behov og kompetencer og igen, altid med nærmeste udviklingszone for øje. I danskundervisningen er primært fokus på læsning, skrivning og små faglige forløb, ud fra særskilte emner og interesser hos de unge. For enkelte relevante unge, tilbydes der undervisning med læsevejleder fra Ådalskolen  ca. 30 min om ugen. I matematik arbejdes der i arbejdsbøger ud fra den unges faglige og kognitive niveau, ligesom vi også gerne anvender IT i undervisningen.

Indkøb: Vi tager ofte på indkøb i det nærliggende supermarked, der ligger i gåafstand. Vi tager bybussen til byen og foretager forskelligartede indkøb. 

Madlavning: Hver 14. dag tilbereder vi frokost. Forud for madlavningen er vi i supermarkedet og handle. Hver ung har deres egen indkøbsliste til formålet. De unge øver sig på at snitte, skrælle og tilberede forskellige slags mad. Ligeledes kan der eksempelvis trænes i borddækning, servering, anretning og oprydning.

 Fysisk træning: Hver dag har vi gåtur i nærområdet. Der er også  mulighed for, cykle på stier og små vej omkring Åmarken.  Ligeledes har vi ofte brugt projektor til at træne efter youtube  videoer og andre digitale platforme, hvor puls og koordination  bliver trænet.

 Svømning: Der tilbydes svømning for nogle unge 1 gang om ugen.  Vi har mulighed for at bruge Ringsted Svømmehal, hvor vi køre i  bus derud sammen med  elever fra Ådalskolen. I indeværende  skoleår går 4 unge til svømning.

 Social Fag: En gang om ugen har vi social fag på skemaet, dette kan  f.eks. være i form af ungdomsrelevante udsendelser på nettet f.eks.  på DR TV mfl. Der udover har vi forløb som er tilrettelagt ud fra de  unges ønsker og interesser. Som f.eks. adfærd på de sociale  medier, venskaber, mobiladfærd og fritidsaktivtiter.

 Turdag:  Hver 14. dag er vi på tur. Dette kan f.eks. være til lokationer i nærområdet eller større seværdigheder, hvor vi tager tog, bus eller benytter en af Ådalskolens minibusser. De unge er selv med til at bestemme, hvad de kunne tænke sig at opleve og ind i mellem har vi også cafébesøg, biograf og en årlig juletur til et indkøbscenter.