Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Psykolog

Ådalskolens psykolog arbejder med rådgivning og vejledning til lærere, pædagoger og forældre omkring børn i sårbare positioner.

Ådalskolens psykolog  arbejder  med rådgivning og vejledning til lærere, pædagoger og forældre omkring børn i sårbare positioner. En af psykologens vigtigste funktioner er at arbejde med udvikling af pædagogiske læringsmiljøer. Gennem samtaler med henholdsvis; lærere, pædagoger samt børn og forældre arbejdes for en helhedsorienteret indsats for at hjælpe til dér, hvor udfordringer opstår. Skolens psykolog er ansvarlig for: Psykologiske undersøgelser af børn og pædagogiske læringsmiljøer, individuelle samtaler med børn, korterevarende rådgivningsforløb med forældre, supervisionsforløb af pædagoger og lærere, organisatorisk udvikling samt sparring med ledelsen for at skabe udvikling og implementering af tiltag, der styrker fællesskabets evne til at tage bedst muligt vare på børnenes trivsel og udvikling.

Eksempler på konkrete opgaver:

  • Der kan foretages observation af elever i deres klassekontekst med henblik på at vurdere og samarbejde med klassens personale omkring indlæring, relationer, trivsel og udvikling. Efter aftale anvendes video-analyse af den pædagogiske kontekst og relationer.
  • Der kan tilbydes op til 3-4 rådgivende samtaler til forældre.
  • Der kan efter aftale foretages Psykologisk vurdering (PV) med elever på skolen -  herunder kognitiv testning med forskellige test og screeningsværktøjer.
  • Der kan efter aftale, og når det vurderes relevant, tilbydes individuelle samtaler med elever
  • Der tilbydes oplæg og kursusforløb til personalet om f.eks. Autisme, ADHD, angst, legens betydning i samspil og relationer, etablering af sorg/krise beredskab i klasser.
  • Der tilbydes kontinuerlig sparring til alle klasseteams på Ådalskolen.
  • Psykologen deltager i årlig revisitation omkring elever på Ådalskolen.
  • Psykologen deltager i skolens løbende udvikling og indgår blandt andet i ressourceteam.