MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

NUZO linjen

NUZO linjen (Nærmeste Udviklings Zone): Linjen er for unge med generelle indlæringsvanskeligheder og andre handicaps. Det kan være unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse eller tilgrænsende problematikker og problemstillinger. I forlængelse heraf, kan det også være en ung, som af forskellige årsager, ikke har været i et skole- eller uddannelsestilbud i en kortere eller længere periode.

Vi tilpasser vores tilbud så den unge får hjælp, ro og vejledning til at få vendt sine eventuelle udfordringer i en positiv retning og derved kunne indgå i et uddannelsesforløb igen.