Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Mål og værdier

Målgruppe og lovgrundlag

Ådalskolen er en kommunal folkeskole i Ringsted kommune. Skolen kan modtage elever fra alle omkringliggende  kommuner.  Ådalskolen tilbyder specialundervisning for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og andre handicaps. Udgangspunktet for arbejdet er folkeskolelovens § 20.2 om vidtgående specialundervisning.

Ådalskolen tilbyder undervisning indenfor følgende kategorier:

  1. elever med generelle indlæringsvanskeligheder
  2. elever med ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelse) eller tilgrænsende problematikker og problemstillinger, når eleven er visiteret til undervisning indenfor § 20.2
  3. elever med ekstraordinære behov for støtte og helhed i deres hverdag

Værdier og målsætninger

Ådalskolens værdigrundlag: Fællesskab - Læring - Anerkendelse - Glæde. Læs mere i vedhæftede dokument.

Ådalskolens målsætning: Det er skolens mål at give hver enkelt elev de bedst mulige betingelser for at udvikle sig og udnytte egne muligheder og evner for derigennem at opnå glæde og en meningsfuld tilværelse ved at fremme den enkelte elevs udvikling mest muligt indenfor områderne:                                                                        

  • Følelsesmæssig og social udvikling
  • Fysisk og motorisk udvikling
  • Intellektuel og kommunikativ udvikling
  • Kreativ og musisk udvikling
  • At sikre den enkelte medarbejder de bedst mulige betingelser for at være i en faglig og pædagogisk udvikling
  • At fremme arbejdsmiljøet for den enkelte medarbejder

Skolens kerneydelse er livsduelighed, hvor børnene lærer så meget som muligt indenfor 4 områder: personligt/social, fagligt, kommunikativt og indenfor ADL-funktioner (almindelig dagligdags levevilkår)

Definition: Et livsdueligt barn er et barn som optimalt har udviklet og fået udfordret sine evner, både fagligt, personligt og socialt, kommunikativt og egen selvhjulpenhed. Barnet kender sine ressourcer og grænser, kan tage ansvar for eget liv og indgå i ansvarligt fællesskab med andre, ud fra barnets individuelle udviklingsforudsætninger.

Definitionen betyder på praksisplan: At barnet klargøres til et så selvstændigt voksenliv som muligt. At kunne "mestre" eget liv for at opnå det bedst mulige liv. 

Virksomhedsstrategi

Der udarbejdet virksomhedsstrategier på alle skoler i Ringsted Kommune. Virksomhedsstrategien angiver fire fælles temaer på alle skoler; højtydende og inkluderende læringsmiljøer, virkningsfuld ledelse, udvikling af vejledning og vejledningskultur og udvikling af teamsamarbejdet. Her kan du læse om Ådalskolens Virksomhedsstrategi. Skolens virksomhedensstrategi er under opdatering og den nye udgave vil være at finde på hjemmesiden inden så længe. 

 

Dokumenter

Virksomhedsstrategi 2022-2024 nov 2022.pdf

Shape Created with Sketch.

FLAG Ådalskolens værdier_0.pdf

Shape Created with Sketch.