MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Pædagogik og værdigrundlag

Pædagogisk profil

Kendetegnende for STU Åmarkens arbejde er:

 • At vi arbejder ud fra et anerkendende menneskesyn, hvor vi gennem vores kendskab til den unge, støtter og vejleder eleven til størst mulig udvikling og selvhjulpenhed, og derved opnår størst mulig livsduelighed, inden for det sociale, personlige og faglige område.
 • At vi i samarbejde med eleven, forældrene/værgen og UU-vejleder udarbejder realistiske og præcise mål for uddannelsen på Åmarken.
 • At tilbuddet opleves relevant og meningsfuldt af den unge, forældre og andre fagpersoner.
 • At eleverne har en tryg hverdag i rolige og forudsigelige omgivelser.
 • At den unge møder stabile og glade personaler i dagligdagen.
 • At vi værner om det hyggelige og hjemlige miljø som Åmarken er.
 • At den unge efter endt uddannelse, bringes videre i livet med en brugbar og relevant beskrivelse af elevens kompetencer–kompetencebevis.
 • At vi støtter den enkelte elevs ret til selvbestemmelse, medbestemmelse og til at træffe valg, og samtidig støtte eleven til at overskue valgmulighederne og valgenes konsekvenser.
 • At vi skaber gode oplevelser, der giver eleven lyst og mulighed for at udvikle dennes kompetencer, så eleven kan indgå bedst muligt i sociale fællesskaber.
 • At vi giver den enkelte elev mulighed for at lære mest muligt. Det kan være ved: teoretisk og praktisk undervisning, individuelt og sammen med andre elever og emne- og kompetencegivende undervisning.
 • At vi vedligeholder og evt. styrker det eleven allerede kan.

  

Pædagogisk værdigrundlag

 • Alle mennesker har ret til et ligeværdigt liv uanset evner og forudsætninger.
 • Alle mennesker har ret til at udnytte evner og potentialer bedst muligt.
 • Alle mennesker har ret til størst mulig indflydelse på eget liv og uddannelse.
 • Alle mennesker skal blive så livsduelig som muligt.

For alle personaler på Åmarken, betyder det at

 • Vi kan ikke altid være ligestillede med andre mennesker, i det vi ikke har lige vilkår, men vi kan bestræbe os på at møde det andet menneske ligeværdigt, og give den anden størst mulig indflydelse på eget liv.
 • Vi tilbyder, indenfor rammerne om gældende bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, særlig tilrettelagt undgdomsuddannelse for unge med psykiske- og fysiske funktionsnedsættelser.