MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Ressourcepersoner

Ådalskolens ressourcer

Ådalskolen råder over mange forskellige ressourcer til at afdække børnene samt sikre barnet trivsel og udvikling. Det samlede personale er naturligvis skolens vigtigste ressource og ledelsen tilstræber at efter- og videreuddanne personalet mest muligt.

De primære faggrupper er lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere. Disse understøttes i det daglige af følgende fagpersonale:

 •  Fysioterapeuter - der bistår med undervisningsrelateret fysioterapi, ved hjælpemidler og vejledning til personalet (Se yderligere beskrivelse nedenfor)
 •  Ergoterapeut
 •  Psykolog
 •  IT-konsulent
 • PAS konsulenter - der kan afdække børnenes læringsstrategier og potentialer
 • Tegn Til Tale konsulent - TTT konsulenten afvikler kurser for personalet samt udbyder hold for eleverne
 • Læsevejleder - afdækker børnenes læsestandpunkt, vejleder og rådgiver med materialer
 • Taleterapeuter - den taleterapeutiske bistand foregår dels i klassen, dels på hold,
 • KRAP uddannede pædagoger - KRAP fokuserer på barnets ressourcer udfra dets udviklingsforudsætninger
 • Promusa uddannet musikterapeut
 • Masteruddannet coach - understøtter teamsamarbejdet, coaching af personalet, pæd. udvikling
 • PAF vejledere til pædagogisk analyse og forandring (PAF er et kommunalt indsatsområde)
Dokumenter

Beskrivelse af fysioterapi

Shape Created with Sketch.